Tukang Fikir-canva-logo

Blog

Tag: Kepentingan Pensyarikatan

Bagaimana Mengemudi Bisnes Gaya Korporat Cara Gen-Y

Dalam pengurusan syarikat gaya koporat, kita semua tahu ada 3 elemen ini. Pemegang saham, ALP dan Pengurus Kanan – ketiga tiga ini mempunyai peranan berbeza, jika kita ada posisi pada ketiga elemen ini, bermakna kita kena ada 3 watak berbeza, BUKAN satu watak sahaja.