Tukang Fikir-canva-logo

HOME > Single Post

4 Perkara Yang Membolehkan Pengarah Syarikat Disenarai Hitam

top donate

wanted to became top donate ? TF

Khas kepada mereka yang mendapat tawaran atau bercita – cita untuk menjadi pengarah syarikat, perlu tahu perkara ini dulu sebelum menjadi pengarah syarikat.

Jangan anda pilih untuk jadi pengarah, jika anda tidak ketahui perkara yang boleh menyebabkan anda boleh dikompaun dan disenaraikan hitam untuk jadi pengarah seterusnya.

Keperluan Undang-Undang Syarikat yang Wajib Anda Ketahui

Dalam pentadbiran syarikat, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap pengarah dan pemilik syarikat. Ini termasuk keperluan undang-undang yang berkaitan dengan Mesyuarat Agung Tahunan (MAT), penyimpanan rekod perakaunan, penyediaan penyata tahunan, dan pencatatan serta penyediaan Laporan kewangan. Berikut adalah maklumat lanjut mengenai setiap perkara ini:

1. Keperluan Mesyuarat Agung Tahunan (MAT)
Undang-undang syarikat mengharuskan setiap syarikat mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) setiap tahun. MAT ini memberi peluang kepada pemegang saham dan pengarah syarikat untuk berinteraksi, memperbaharui maklumat, dan meluluskan keputusan penting. Dalam MAT, perkara seperti laporan kewangan, pelantikan pengarah, dan pembahagian dividen akan dibincangkan.

Contoh yang lebih kompleks: Setiap syarikat perlu memastikan bahawa MAT diadakan dalam tempoh enam bulan selepas tamat tahun kewangan syarikat. MAT juga harus mematuhi prosedur undang-undang yang ditetapkan dan memastikan kehadiran pengarah dan pemegang saham yang memenuhi syarat. Syarikat yang tidak mematuhi keperluan MAT boleh dikenakan denda sebanyak RM5,000 berdasarkan Seksyen 143(1).

2. Penyimpanan Rekod Perakaunan
Sebagai syarikat, anda wajib menyimpan dan mengekalkan semua rekod perakaunan yang berkaitan, seperti resit, invois, cek, nota perjanjian, dan dokumen lain yang relevan. Rekod ini penting untuk membuktikan transaksi kewangan syarikat, mengira laporan kewangan, dan melaksanakan audit.

Contoh yang lebih kompleks: Syarikat perlu mengamalkan amalan yang baik dalam penyimpanan rekod perakaunan dengan mengelompokkan mereka mengikut jenis dan mengatur mereka dalam susunan yang teratur. Rekod ini harus disimpan selama tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang syarikat dan harus mudah diakses dan disemak semula oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Jika syarikat gagal mematuhi keperluan ini, pengarah syarikat boleh dikenakan denda sehingga RM30,000 dan mungkin dihadapkan kepada tindakan undang-undang yang lebih serius berdasarkan Seksyen 4.

3. Penyediaan Penyata Tahunan
Setiap syarikat diwajibkan untuk menyediakan penyata tahunan yang mencerminkan keadaan kewangan dan operasi syarikat. Penyata ini perlu dibuat pada tarikh MAT diadakan dan perlu ditandatangani oleh pengurus dan setiausaha syarikat. Selain itu, penyata tahunan ini perlu diserahkan kepada Suruhanjaya Syarikat

Malaysia (SSM).

Contoh yang lebih kompleks: Penyata tahunan harus merangkumi maklumat yang terperinci dan komprehensif mengenai aset, liabiliti, pendapatan, dan perbelanjaan syarikat. Ia juga harus mematuhi standard kewangan yang ditetapkan dan memperlihatkan kepatuhan kepada prinsip-perinsip perakaunan yang diterima secara umum. Jika syarikat tidak menyediakan penyata tahunan atau tidak mengadakan MAT atau Laporan Audit, syarikat itu boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 di bawah Seksyen 165(1).

4. Pencatatan dan Penyediaan Laporan Kewangan
Syarikat diwajibkan untuk mencatat dan menyediakan Laporan kewangan yang jujur, tepat, dan memadai. Laporan kewangan ini mencerminkan prestasi kewangan syarikat dan memberi maklumat penting kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan.

Contoh yang lebih kompleks: Syarikat perlu memastikan bahawa pencatatan kewangan dilakukan dengan teliti dan mengikut prinsip-prinsip perakaunan yang berkenaan. Laporan kewangan harus memperlihatkan keadaan kewangan syarikat secara menyeluruh, termasuk pendapatan, perbelanjaan, keuntungan atau kerugian, dan perubahan dalam kedudukan kewangan. Jika syarikat gagal mencatat dan menyediakan Laporan kewangan, syarikat dan pengarahnya boleh dikenakan denda sehingga RM30,000 dan pengarah syarikat boleh dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun berdasarkan Seksyen 169(1)(3)(5).

Adalah penting untuk memahami dan mematuhi keperluan undang-undang syarikat ini. Pastikan anda berunding dengan setiausaha syarikat anda dan bekerjasama sepenuhnya untuk memastikan kepatuhan syarikat kepada undang-undang yang berkenaan. Dengan berbuat demikian, anda dapat mengelakkan sebarang denda atau tindakan undang-undang yang tidak diingini.

Tulisan asal : Amsyari Zarir

Baca Sini : 7 Kelebihan Syarikat PLT Berbanding Sdn Bhd.

Jangan lupa untuk LIKE dan FOLLOW Facebook Tukang Fikir untuk mengikuti segala perkembangan terbaru dan juga ilmu bisnes random yang di olah dengan gaya bersandar.